Tập trung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/06/2020 - 07:08

BDK - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức được tỉnh tăng cường, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả tích cực. Qua đó, phong cách, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực. Sức chiến đấu của hầu hết tổ chức đảng (TCĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm về công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm về công tác xây dựng Đảng.

Tự phê bình và phê bình

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, trong Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy xác định phải tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình (TPB&PB), làm rõ đúng sai ngay tại buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và xây dựng TCĐ trong sạch, vững mạnh. Do vậy, tất cả TCĐ, đảng viên đều phải thực hiện TPB&PB để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Hiện nay, hầu hết các cấp ủy, TCĐ thực hiện khá tốt việc TPB&PB. Nội dung đó đã được đưa vào trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đa số cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ luôn gương mẫu trong thực hiện, đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những ưu khuyết điểm của từng đảng viên để giúp đồng chí khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Năm 2019, toàn tỉnh kiểm điểm TPB&PB 2.815 tập thể và 48.880 cá nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc TPB&PB vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số  nơi chưa thực hiện thường xuyên; nội dung, hình thức TPB&PB còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm hoặc “dĩ hòa vi quý”. Năm 2019, toàn tỉnh kỷ luật 3 TCĐ, xóa tên 392 đảng viên, tăng 196%; cho ra khỏi Đảng 112 trường hợp, tăng 67%, kỷ luật 149 đảng viên, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng 15 đảng viên, tăng 22%.

“Để nâng cao chất lượng TPB&PB trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thì các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của TPB&PB trong sinh hoạt. Xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạt động của chi bộ. Trong thực hiện TPB&PB phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, cam đảm, khách quan. Cấp ủy phải gương mẫu tự kiểm điểm, tự phê bình trước cấp dưới để cấp dưới noi theo và đây phải là công việc thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt”, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm nhấn mạnh.

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường KT, GS đối với nhiều tổ chức, cá nhân. Các cấp ủy đã KT 4.017 tổ chức và 49.781 cá nhân, GS 1.943 tổ chức và 2.784 đảng viên. UBKT các cấp và chi bộ KT có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức và 516 đảng viên; giải quyết 4 tổ chức và 110 đảng viên. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác KT, GS còn một số hạn chế nhất định như một số cấp ủy, UBKT thực hiện nhiệm vụ KT, GS chưa đều, chất lượng, hiệu quả chưa cao. GS thường xuyên ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời.

“Để tiếp tục ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cần thường xuyên tăng cường công tác KT, GS. Tuyên truyền nâng cao nhận thức để có hành động tự KT, phát hiện vi phạm, xử lý sớm trong nội bộ” - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, thời gian qua, việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên và người dân được MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai khá tốt. Tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên ổn định, đa số có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. “Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục” - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; đa số cán bộ, đảng viên giữ vững được phẩm chất cách mạng, nêu gương và trách nhiệm, đạo đức và lối sống tốt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là đề ra mục tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình của đảng bộ. Công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, quyết tâm vươn lên tốp đầu khu vực và cả nước. Do đó, cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực chính, trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng đối với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 635 đảng viên, trong đó có 202 ủy viên các cấp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chưa được quan tâm đúng mức.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN