Tập trung hoàn tất các phần việc còn lại

14/11/2016 - 07:24
Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bỏ phiếu.

Sau khi Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh có các chuyến khảo sát, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí (TC) NTM tại 9 xã điểm xây dựng NTM năm 2016, BCĐ đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến, bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn xã NTM. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những tiêu chí còn “nợ”

Nhìn chung, trong 9 xã, có 7 xã còn “vướng” TC 11 - hộ nghèo và TC 15 - y tế. Ông Cao Minh Đức - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phân tích, ở TC 11, nếu xét hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều thì tỷ lệ hộ nghèo cao hơn phương pháp cũ, đồng thời so với yêu cầu của Bộ NN&PTNT (Công văn số 6977, ngày 18-8-2016) thì chỉ tiêu hộ nghèo của xã phải < 4% nên 7/9 xã đã không đạt TC này (trừ Nhơn Thạnh và Quới Sơn). Do đó, Thường trực BCĐ tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã đề xuất BCĐ tỉnh cho các xã này được nợ TC 11 sang năm 2017. Các xã có cam kết và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2017.

Đối với TC 15 - y tế, do Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh chưa thống kê được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của lực lượng vũ trang, thân nhân lực lượng vũ trang và lực lượng lao động ngoài tỉnh nên có 3 xã gồm: Phú Sơn, Vĩnh Bình và Lương Phú chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong khi đó, số liệu điều tra của địa phương thì cao hơn. Thường trực BCĐ cũng đã đề nghị BHXH tỉnh cần thống nhất với BHXH cấp huyện và Sở Y tế để có số liệu thống nhất về tỷ lệ và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, thống kê thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của lực lượng vũ trang, thân nhân lực lượng này và lực lượng lao động ngoài địa phương để các xã đủ điều kiện đạt TC này.

Đoàn đến khảo sát Trạm Y tế xã Quới Điền (Thạnh Phú). 

Theo lưu ý của BCĐ tỉnh, đối với TC số 2 - giao thông, các xã phải đảm bảo không để nợ mặt bằng thi công, tiến độ đảm bảo hoàn thành các tuyến đường chậm nhất trong quý II-2017, Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, kiểm tra đôn đốc địa phương hoàn thành các công trình, tránh để quá lâu như các xã trước. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc địa phương hoàn thành các công trình trường học, cơ sở vật chất văn hóa đúng tiến độ như đã cam kết. Sở LĐTB&XH hướng dẫn cụ thể địa phương cách tính tỷ lệ hộ nghèo theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và theo dõi các địa phương còn nợ TC này thực hiện hoàn thành trong năm 2017.

Sở Xây dựng theo dõi hỗ trợ các xã xóa số nhà tạm, dột nát còn lại ở các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nhắc nhở các địa phương tiếp tục cải thiện, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan trên các tuyến đường, vệ sinh nhà cửa, vườn cây; đặc biệt là phải xóa hoàn toàn cầu cá và xây dựng các hố xí hợp vệ sinh.

Nỗ lực hoàn tất công việc

Theo ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù có 7 xã còn nợ, chưa hoàn thành 19 TC nhưng qua khảo sát thực tế thì các TC này đều đang được triển khai thực hiện, có điều kiện hoàn thành, quan trọng là khí thế trong nhân dân rất phấn khởi, chung lòng, quyết tâm cùng thực hiện thắng lợi đạt chuẩn xã NTM nên BCĐ tỉnh xem xét để tiến hành bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn trong năm 2016.

BCĐ đã tiến hành bỏ phiếu, có 41/42 thành viên BCĐ tham dự bỏ phiếu. Kết quả, Nhơn Thạnh đạt 97,6%, Quới Sơn: 97,6%, Mỹ Nhơn: 95,2%, các xã: An Ngãi Trung, Long Hòa, Lương Phú, Phú Sơn và Vĩnh Bình cùng đạt 92,8%, Quới Điền: 90,5%. Căn cứ theo quy định thì các xã trên được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCĐ tỉnh thống nhất thứ tự tổ chức lễ công nhận xã NTM: Nhơn Thạnh vào cuối tháng 11-2016, Quới Sơn vào đầu tháng 12-2016 và xã Mỹ Nhơn trong tháng 12-2016. Đầu năm 2017, BCĐ sẽ tổ chức đánh giá lại các TC còn nợ của các xã và cho ý kiến về thời gian tổ chức lễ công nhận. Riêng đối với 3 xã sẽ tổ chức lễ công nhận trước thì phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức, đảm bảo thông qua buổi lễ, nhằm gửi thông điệp đến tất cả người dân, những địa phương chuẩn bị xây dựng NTM cũng như những địa phương đã được công nhận, phải có giải pháp phù hợp, để đưa phong trào xây dựng NTM đi đúng hướng, đúng thực chất, góp phần nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân trong tỉnh.

Riêng việc rà soát, đưa vào danh sách những xã xây dựng NTM năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành phải kiểm tra và công nhận các TC đã đạt trên cơ sở sát thực tế, đảm bảo có từ 14 TC mới đưa vào danh sách năm 2017. Sở LĐTB&XH cần bám sát, chỉ đạo các địa phương sau khi bình nghị hộ nghèo, phải có giải pháp tính toán lại tỷ lệ hộ nghèo cho phù hợp, trên cơ sở phân loại hộ nghèo an sinh và hộ nghèo thuộc chương trình thoát nghèo bền vững, kèm theo kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất cụ thể, để nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, không thể có danh sách chung chung, mỗi đối tượng hộ nghèo phải có phương án cụ thể và giải pháp cho họ thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh phối hợp các ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ TC NTM giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 1980, ngày 17-10-2016) của Thủ tướng Chính phủ. Phong trào xây dựng NTM đảm bảo đúng thực chất, nhất là các TC liên quan địa phương, theo hướng phù hợp và phục vụ thiết thực đời sống của người dân.

Qua các chuyến khảo sát, thẩm định, các sở, ngành tỉnh đã có văn bản xét kết quả xây dựng trong từng TC. Theo đó, Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) và Quới Sơn (Châu Thành) đạt tròn 19/19 TC; xã Mỹ Nhơn (Ba Tri) và Long Hòa (Bình Đại): 18/19 TC (chưa đạt TC 11 - hộ nghèo); xã An Ngãi Trung (Ba Tri): 17/19 TC (chưa đạt TC 5 - trường học và TC 11 - hộ nghèo); các xã: Vĩnh Bình, Phú Sơn (Chợ Lách), Quới Điền (Thạnh Phú) và Lương Phú (Giồng Trôm): 17/19 TC (chưa đạt TC 11 - hộ nghèo và TC 15 - y tế).

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN