Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

20/11/2019 - 07:14

BDK - Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (ĐBK) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ĐBK Các cơ quan tỉnh và ĐBK Doanh nghiệp tỉnh theo Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (ĐUK) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong ĐBK. Xung quanh nội dung này, Bí thư ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt cho biết:

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan -  Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan -  Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt.

- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định hợp nhất 2 ĐBK, quyết định chỉ định Ban Chấp hành ĐBK và các chức danh chủ chốt của ĐUK, Ban Thường vụ ĐUK đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng và ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUK về đại hội đảng bộ cấp cơ sở và ĐBK, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Theo kế hoạch của ĐUK, các cấp ủy cơ sở trực thuộc ĐUK phải tiến hành đại hội từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 15-6-2020 (các đơn vị được chọn đại hội điểm tiến hành đại hội vào giữa tháng 3-2020). ĐUK đã thống nhất chọn Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh và Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ và đảng ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm ở cơ sở. Để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ ĐUK cũng đã giao cho các ban xây dựng Đảng của ĐUK phối hợp, hỗ trợ, giúp sức cho 2 tổ chức đảng được chọn để làm điểm chỉ đạo.

Vừa qua, Ban Thường vụ ĐUK đã thành lập 2 tổ khảo sát đến làm việc với 12 tổ chức đảng trong khối; trong đó, khảo sát việc chuẩn bị đại hội Đảng ở cơ sở. Nhìn chung, các đơn vị đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở cấp mình.

* Sự chuẩn bị của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?

- Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn tất việc tổ chức đại hội vào tháng 2-2020, những nơi tổ chức đại hội điểm thì tổ chức đại hội trong tháng 1-2020. Để chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì ĐUK chọn 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

* Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

- Để chuẩn bị Đại hội ĐBK lần thứ XIII, Ban Thường vụ ĐUK đã sớm ra quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự. Trong đó, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự do đồng chí Bí thư ĐUK làm trưởng tiểu ban; tiểu ban phục vụ do đồng chí Phó bí thư Thường trực ĐUK làm trưởng tiểu ban. Từng tiểu ban đều xây dựng kế hoạch hoạt động, có lộ trình cụ thể. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với Tiểu ban văn kiện thì chia ra làm 3 tổ soạn thảo do 3 đồng chí Thường trực ĐUK làm tổ trưởng. Đến nay, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII ĐBK cơ bản hoàn thành và cuối tháng 12-2019 sẽ gửi các cấp ủy cơ sở để góp ý.

* Về nhân sự cấp ủy khóa mới, thưa đồng chí?

- Đối với việc chuẩn nhân sự cấp ủy khóa mới, ĐUK đã thực hiện xong quy hoạch cấp ủy khóa mới và đã báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Khi có các hướng dẫn của cấp trên thì ĐUK sẽ tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo. Hiện nay, ĐUK cũng tập trung cho việc rà soát, kết luận quan hệ chính trị để phục vụ cho công tác nhân sự ĐUK và cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tới.

* Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy Khối!

Sơn Nam (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN