Tập trung nghiên cứu và góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn

11/10/2017 - 15:43

Tại hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý III, đề ra nhiệm vụ quý IV-2017, do Công đoàn ngành Y tế vừa tổ chức, bà Huỳnh Thị Tố Nga - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế lưu ý, phần tuyên truyền, giáo dục, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung nghiên cứu và góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn ngành, Đại hội Công đoàn tỉnh; nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã thông qua dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre và đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hiện tại, công đoàn ngành có 5.725 đoàn viên. Theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh, cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 17 thành viên; sẽ có 9 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh; 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam. 

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN