Tập trung thực hiện các giải pháp cho các vấn đề chưa đạt

23/09/2018 - 07:35

Các đơn vị trực thuộc Sở ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị trực thuộc Sở ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018, định hướng các nội dung trọng tâm trong các tháng còn lại của năm. Giám đốc Sở VHTT&DL Trương Quốc Phong chủ trì hội nghị.

Trên tinh thần thực hiện quyết liệt chủ trương năm “tăng tốc”, ngành đã triển khai các nhiệm vụ có sự chú trọng nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí của nhân dân; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trên các lĩnh vực do ngành quản lý, đảm bảo đưa các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, du lịch dần đi vào nề nếp.

Một số vấn đề nổi lên đã được đại biểu đề cập đến trong hoạt động ngành thời gian qua liên quan đến các việc: công tác chuẩn bị và triển khai đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp đang được khẩn trương các bước; tình hình quản lý và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa hiện chưa có nhiều dịch vụ gắn với du lịch thu hút du khách; tình hình phổ cập bơi ở một số địa phương đang biểu hiện gặp khó do phụ huynh chưa quan tâm đưa con tham gia; bình diện chung trong phong trào xây dựng đời sống được đánh giá có sự nâng chất nhưng một số nơi còn tình trạng tiếng ồn nhạc sống…

Giám đốc Sở VHTT&DL Trương Quốc Phong lưu ý các đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị  trong ngành, ngành với các đơn vị liên quan trong thực hiện chuyên môn. Quan tâm thực hiện các đề án trong ngành trên tinh thần tư duy tập trung trí tuệ tập thể; trong đó, có việc thực hiện đề án sáp nhập hiệu quả các đơn vị. Tập trung các phần việc trọng tâm cho các tháng còn lại của năm để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN