Tập trung truyền thông chính sách dân số và phát triển

30/03/2018 - 07:43

BDK - Năm 2017, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: tỷ suất sinh thô tiếp tục được duy trì dưới 12%o, con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,65 con/phụ nữ, dưới mức sinh thay thế.

Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tiếp tục được khống chế dưới 4%. Tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức 108 bé trai/100 bé gái. Chỉ tiêu thực hiện các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số như Đề án tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Tuy nhiên, xu hướng giảm sinh đặt ra thách thức lớn cho việc thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh thấp hợp lý của tỉnh; già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh sẽ làm cho thời kỳ “dân số vàng” ngắn lại; tỷ lệ thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân tuy vượt chỉ tiêu trên giao, nhưng xét trên bình diện tổng thể thì chưa tuyệt đối…

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới đã khẳng định “chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển”. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 21, công tác truyền thông, giáo dục năm 2018 cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Chuyển truyền thông, giáo dục từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; trong đó xác định trọng tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường truyền thông, giáo dục cho vị thành niên, thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình; tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho công nhân tại các khu công nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng về tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong nhà trường và cộng đồng. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực.

Chi cục DS-KHHGĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN