Tập trung xử lý các vướng mắc của Dự án VLAP

06/01/2019 - 19:51

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến cuối năm 2018, kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện cấp đổi của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tại các huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách đạt trên 90%, Ba Tri trên 79,2%, Mỏ Cày Nam trên 69%. Tiến độ còn chậm là do đa số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của người dân đang thế chấp tại các ngân hàng; người sử dụng đất chưa quan tâm việc cấp đổi này và do giấy chứng nhận cũ vẫn có giá trị pháp lý, đầy đủ quyền sử dụng đất.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận, xử lý các vướng mắc, tồn đọng và hoàn thiện Dự án VLAP, ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của cấp đổi giấy chứng nhận, bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đất đai, đăng ký đất đai đối với các thửa đất chưa đăng ký. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung cấp đổi dứt điểm số giấy chứng nhận đã trình ký; phối hợp với các cơ sở tín dụng trên địa bàn huyện thực hiện cấp đổi tay ba đối với các trường hợp giấy chứng nhận cũ của người dân đang thế chấp...

Trung Trí

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Dự án VLAP

BÌNH LUẬN