Tháng 1-2019, Thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 60 triệu đồng

10/02/2019 - 20:03

Tháng 1-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch, kết thúc 1 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công.

Thanh tra các sở, ngành tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 18 cuộc. Qua đó, đã phát hiện 8 cá nhân, 2 tổ chức vi phạm thuộc các lĩnh vực: văn hóa, nông nghiệp, thông tin, môi trường, y tế. Cơ quan chức năng đã ban hành 10 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 62,75 triệu đồng trên lĩnh vực thông tin, quảng cáo. 

Trong tháng, toàn ngành Thanh tra tiếp 86 lượt người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri, khiếu nại quyết định hành chính; phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về giáo dục, đất đai, môi trường, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức trong thi hành nhiệm vụ.

Toàn ngành tiếp nhận 45 đơn, trong đó có 37 đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết; đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 8 đơn; đã giải quyết 6 đơn; đang giải quyết 23 đơn.

Theo đánh giá chung, trong tháng 1-2019, công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực, đã kiến nghị xử lý kịp thời và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN