Thành lập Hợp tác xã thủy sản sinh thái Thạnh Phước

23/08/2017 - 07:08

Xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Thủy sản sinh thái Thạnh Phước nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Phan Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã đến dự và chủ trì hội nghị.

HTX Thủy sản sinh thái Thạnh Phước có 11 thành viên do ông Hồ Văn Rỡ làm chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc HTX. Tổ chức bộ máy gồm: Hội đồng quản trị, bộ phận điều hành kiểm soát viên và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ; ngành nghề sản xuất, kinh doanh là nuôi thủy sản. Phương án hoạt động của HTX là nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng đầu ra có tính lâu dài đảm bảo bền vững cho hoạt động sản xuất của xã viên. Xã viên sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, con giống, thức ăn ở mức giá tối thiểu và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, HTX còn tổ chức các hoạt động tiếp thị, xây dựng thương hiệu, đảm bảo đầu ra lâu dài, giá bán cạnh tranh đem lại lợi nhuận cho HTX và xã viên.

Dự kiến phương án về doanh thu, chi phí, thu nhập trong vòng 5 năm (từ năm 2017 - 2022) của HTX: về diện tích 36ha, tổng sản lượng trên 27 tấn, doanh thu trên 2,7 tỷ đồng, trong đó trích quỹ đầu tư 20%, quỹ dự phòng 5%, quỹ khen thưởng 2%, còn lại là quỹ phúc lợi chia cho xã viên.

Việc thành lập HTX nhằm gắn kết chặt chẽ người nuôi thủy sản với thị trường, giảm bớt rủi ro trong nuôi trồng, cải thiện thu nhập cho xã viên theo hướng lâu dài, bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

* Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Châu Thành đã thành lập mới được 5 tổ hợp tác (THT) trồng trọt, lũy kế đến nay có 65 THT hoạt động theo Nghị định số 151 của Chính phủ.

Sau khi thành lập, hoạt động của THT chủ yếu hướng vào mục tiêu giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống như trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về giống mới, kỹ thuật mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ vào trồng trọt, cung cấp thông tin và tiêu thụ sản phẩm, từng bước khắc phục một số yếu kém của sản xuất kinh tế hộ riêng lẻ (thiếu vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm) để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từng bước tăng năng suất, chất lượng.

Minh Nhân - Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN