Thạnh Ngãi lập 3 chốt kiểm soát động vật tạm thời

11/07/2019 - 19:39

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Mai Hoàng Nhân cho biết, sau khi tiêu hủy trên 100 con heo dương tính vi-rút dịch tả heo châu Phi, UBND huyện đã có quyết định công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Thạnh Ngãi.

Ngành chức năng đã tham mưu UBND huyện khoanh vùng bị dịch uy hiếp gồm 4 xã: Thanh Tân, Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Phú Mỹ; vùng đệm gồm 3 xã: Hòa Lộc, Thành An, Phước Mỹ Trung. Hiện nay, các địa phương tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Đối với vùng có dịch, đã thực hiện các nội dung được quy định tại Điều 27 của Luật Thú y và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; các xã vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch tại chỗ.

Xã Thạnh Ngãi đã lập 3 chốt kiểm soát động vật tạm thời tại cầu Cả Ngang, ấp Tân Ngãi và ấp Gia Thạnh. UBND xã đã bố trí 9 lực lượng/chốt và trang bị các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ph.Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN