Thạnh Phú đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

27/06/2019 - 21:06

Tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, huyện Thạnh Phú đã có những chuyển biến tích cực, nhất là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHYT được nâng lên.

Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có hơn 121 ngàn người tham gia BHYT, tăng hơn 37.700 người so với năm 2009, tỷ lệ bao phủ tăng từ 65,34% lên 96,5%. Thu BHYT từ gần 2 tỷ đồng năm 2009 tăng lên hơn 92,3 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Công tác tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT từng bước đi vào ổn định. Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng lên; đội ngũ thầy thuốc, cơ sở vật chất được cải thiện cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 1 trung tâm y tế, 18 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.

Trong thời gian tới, huyện đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 38-CT/TW. Trong đó, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 38-CT/TW gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới đến tất cả cán bộ, viên chức; tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân biết mục đích và sự cần thiết phải tham gia BHYT. Xác định chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT.

Tin, ảnh: Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN