Thạnh Phú Đông: Phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

10/09/2018 - 07:09

Người dân Thạnh Phú Đông tham gia làm giao thông nông thôn.  Ảnh: H.Trung

Người dân Thạnh Phú Đông tham gia làm giao thông nông thôn.  Ảnh: H.Trung

Điểm xuất phát thấp

Thạnh Phú Đông bắt tay xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nhà hầu hết chưa đạt chuẩn, nguồn kinh phí xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, phải chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên và vận động mạnh thường quân tài trợ. Do nền kinh tế của xã là sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, chưa có nền tảng thuận lợi ban đầu cho việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Công tác tuyên truyền có quan tâm thực hiện nhưng chưa đồng bộ, chưa phát huy hết nguồn lực cho xây dựng NTM. Do đặc điểm kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, tốc độ phát triển chậm nên việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM còn gặp khó khăn. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, nhất là việc xử lý chất thải sau chăn nuôi. Hệ thống đường giao thông liên xóm, ấp được bê-tông đã lâu, đường hẹp cần được nâng cấp sửa chữa với số lượng nhiều nên khó khăn trong việc vận động vốn để thực hiện; quỹ đất công để xây dựng nhà văn hóa ở một số ấp chưa có.

Mục tiêu của địa phương là tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng NTM gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính tổng hợp, toàn diện của cả hệ thống chính trị. Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt 15 phần việc mà người dân phải làm. Đồng thời, đề ra lộ trình để xây dựng các TC xây dựng từ nay đến năm 2020. Dự kiến năm 2018 thực hiện 5 TC; năm 2019 thực hiện 4 TC; năm 2020 thực hiện 4 TC.

Riêng đến cuối năm 2018 phải thực hiện đạt 4 TC. Cụ thể, TC về điện, xã phối hợp tuyên truyền, vận động 2 hộ sử dụng điện chưa an toàn thay trụ cây bằng trụ bê-tông, cuối năm 2018 đạt tỷ lệ 100%; kiến nghị các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí để xóa điện kế cụm. TC về thông tin truyền thông, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đúng theo quy định. TC số 9, vận động kinh phí từ các mạnh thường quân xây dựng 32 căn nhà tình thương và nhà tình nghĩa, nâng tổng số lên 2.004/2.827 căn, đạt 70,88% vào cuối năm 2018. TC số 19, kéo giảm tai nạn, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút ma túy so với năm trước. Những năm tiếp theo tiếp tục nâng chất các TC đã đạt và các TC còn lại theo lộ trình đã đề ra.

Tập trung xây dựng TC giao thông

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chờ, để thực hiện đạt các TC còn lại theo lộ trình, xã tổ chức phát động phong trào thi đua có chiều sâu hơn. Trước mắt, xã tập trung thực hiện TC giao thông. Trong đó, đề xuất các cấp hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường AH2 (ĐH11), đoạn từ trước cổng Trường Tiểu học Phong Điền đến trước cổng Đền thờ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị khoảng 200m hiện đang bị hư hỏng. Vận động các hộ dân giải phóng mặt bằng các công trình giao thông nông thôn, huy động nguồn vốn đối ứng thực hiện các công trình theo tiến độ đang thực hiện, có 6 tuyến, chiều dài 5,057km. Tiếp tục vận động kinh phí trong nhân dân và mạnh thường quân để đối ứng thực hiện theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, xã đã đăng ký 14 tuyến, chiều dài 11,3km, trong đó đường cấp C 4 tuyến, dài 4,5km; đường cấp D 8 tuyến, dài 6,8km. Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và công lao động để thực hiện.

TC số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, xã sẽ phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Hoàng Nam phát triển ống nước máy ở các ấp: 1A, 1B, 2B và 3, 4, nâng tổng số hộ sử dụng nước sạch 1.873/2827, đạt tỷ lệ 66,25%. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Tuyên truyền, vận động người dân định kỳ hàng tháng ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường. Vận động các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các hộ quanh khu vực dân cư, khu vực chợ thu gom, xử lý rác. Thành lập tổ thu gom rác để tổ chức thu gom và xử lý theo đúng quy trình. Tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xây dựng nhà tắm kín đáo đạt 100%. Đồng thời, vận động các hộ dân xây dựng đạt 95% số hộ có nhà xí hợp vệ sinh. Tăng cường kiểm tra các hộ chăn nuôi thực hiện xử lý môi trường đúng theo cam kết.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN