Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 73 doanh nghiệp

26/02/2019 - 20:13

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn khảo sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã Minh Ngọc.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn khảo sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã Minh Ngọc.

Năm 2019, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 500 hộ kinh doanh cá thể, 73 doanh nghiệp các loại, trong đó có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển lên từ hộ kinh doanh. Đồng thời, thành lập mới 1 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định số 151 của Chính phủ; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%...

Để đạt được chỉ tiêu trên, trong năm nay, huyện sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác truyền thông khởi nghiệp, đảm bảo sâu rộng và hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, đảng viên, cán bộ, qua đó, góp phần làm cho Chương trình khởi nghiệp thật sự trở thành phong trào có sức lan tỏa. Nâng chất Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp; đồng thời, tổ chức tốt các buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đoàn viên, thanh niên và các đối tượng có khả năng khởi nghiệp.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng ban Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp huyện, trong năm 2019, huyện sẽ tạo mọi điều kiện để tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đã ra đời tiếp tục phát triển đi vào ổn định, bền vững cả về mặt tổ chức lẫn tài chính cũng như thúc đẩy sản xuất để tạo ra những giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực đã đăng ký. Huyện cũng sẽ kết nối với tỉnh để có những chương trình, hoạt động tập trung giúp đào tạo cho người khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Tập trung nhiều vào các chương trình, hoạt động, nhằm đạt kết quả trong khởi nghiệp mưu sinh, thoát nghèo bền vững.

“Năm 2019, huyện quyết tâm đưa các dự án đã được cấp phép vào triển khai thực hiện, nhất là những dự án về phát triển du lịch, năng lượng sạch đặc biệt là năng lượng mặt trời, điện gió để những dự án này là những cú hích quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế của Thạnh Phú đi xa, ở tầm cao hơn” - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh.              

Tin, ảnh: V.T.Ngã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN