Thạnh Phú qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy

10/09/2019 - 13:25

BDK.VN - Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 28-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức của cấp ủy các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Thạnh Phú về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên.

Theo đó, huyện chỉ đạo các ban đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS để phối hợp với các ngành thực hiện. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên đổi mới công tác KT, GS.

Trong 3 năm qua, Huyện ủy đã thành lập 20 đoàn KT, GS và phúc tra, Ủy ban KT Huyện ủy thành lập 44 đoàn. Qua đó, KT 4 tổ chức đảng, hơn 80 cá nhân, xử lý vi phạm 1 tổ chức, 67 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đảng so với cùng kỳ giảm 64 trường hợp, trong đó, khiển trách 44 đồng chí, cảnh cáo 212 đồng chí, cách chức 1 và khai trừ 1. Nội dung vi phạm do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, còn nhiều lỏng lẻo, để cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật; thiếu KT, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai; tinh thần trách nhiệm; đạo đức, lối sống; tham gia tệ nạn xã hội…

Qua KT, GS, hầu hết các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến, khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Thạnh Phú tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đứng đầu là bí thư cấp ủy, ủy ban KT về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật. Thực hiện công tác KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức, đảng viên vi phạm.

Huyện ủy quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ ủy ban KT huyện và cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và nghiệp vụ giỏi, “mỗi cán bộ làm công tác KT phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực” và phải “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Vĩnh Thừa Ngã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN