Thạnh Phú quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội

11/10/2018 - 19:20

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt. Kết quả thực hiện trong 9 tháng năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó đào tạo nghề là 24,65%; giới thiệu việc làm cho 3.770 lượt người, đạt 78,54% so với nghị quyết, giới thiệu 64 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 80% so với nghị quyết.

Đồng thời, huyện tích cực triển khai Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và các nguồn vốn của chương trình, dự án có mục tiêu giảm nghèo. Đã giải ngân xong cho 13/13 xã tham gia đề án, với 22 mô hình, 174 hộ tham gia. Tổng số tiền 2,84 tỷ đồng (năm 2018). Được biết, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 11,86%, cận nghèo 5,06%.

Định hướng đến năm 2020, huyện đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững theo hướng không cấp vốn trước mà hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế đã thành công; mở rộng chính sách vay vốn đối với các đối tượng khó khăn, đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

Văn Chuyện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN