Thạnh Phú quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề năm 2020

14/09/2020 - 21:48

BDK.VN - Trong 2 ngày 14, 15-9-2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn vị ngành tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Về chuyên đề năm 2020, đại biểu được quán triệt chuyên đề “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Qua triển khai các nội dung giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhất là chủ đề xuyên suốt của Đại hội và phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - bứt phá”, từ đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN