Thạnh Phú tập huấn cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019

13/06/2019 - 20:19

Đại biểu dự tập huấn.

Đại biểu dự tập huấn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tập huấn điều tra cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019 cho gần 160 điều tra viên; trưởng ấp, khu phố và công chức lao động - thương binh và xã hội, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn: Hướng dẫn sổ ghi chép thông tin thị trường lao động như: đối tượng, phạm vi thu thập thông tin, phạm vi sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, những trường hợp cần điều tra, cập nhật, phương pháp ghi thông tin...

Qua tập huấn giúp cho các điều tra viên nắm vững các nội dung để công tác điều tra đạt hiệu quả, chính xác cao làm cơ sở cho việc dự báo và thực hiện các chính sách lao động - việc làm - đào tạo nghề của huyện nhằm phục vụ cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế của huyện.

Theo kế hoạch của UBND huyện, thời điểm điều tra đồng loạt trong huyện từ ngày 1-7-2019 và nghiệm thu sổ ghi chép phần cung lao động; phiếu điều tra, cập nhật doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh giữa Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội với các xã, thị trấn vào ngày 20-9-2019.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN