Thạnh Phú triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2020

14/01/2020 - 22:48

BDK - Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Văn Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân tham dự.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng cho vay khác. Nguồn vốn tín dụng tính đến ngày 31-12-2019 hơn 350 tỷ đồng. Đến cuối tháng 12-2019, tổng dư nợ hơn 355 tỷ đồng, tăng hơn 21,6 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong năm hơn 116 tỷ đồng.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung, triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các đối tượng. Đến nay, các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quản lý 406 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong đó, phấn đấu hoàn thành trên 99% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,37%/tổng dư nợ; lãi tồn, món vay trên 3 tháng không hoạt động giảm 5%; tăng tỷ lệ giao dịch tại xã gồm cho vay đạt trên 90%, thu nợ trên 95%, thu lãi trên 99%; phấn đấu không còn tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu kém.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Văn Hiền đề nghị, năm 2020, huyện Thạnh Phú cần quan tâm củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra...

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN