Thạnh Phú triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/08/2019 - 19:46

BDK.VN - Chiều 23-8-2019, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Thạnh Phú đã triển khai các kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; hướng dẫn xây dựng văn kiện và đề xuất ý tưởng, tầm nhìn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 243 ngày 7-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú về Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện thực hiện 4 nội dung, gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. 

Theo đó, Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 15-6-2020. Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở vào giữa tháng 3-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31-8-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện phải được tập trung thực hiện. Cấp huyện và cơ sở nắm chắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của tỉnh và huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu. Ssau kế hoạch của Huyện ủy, từng đảng bộ, chi bộ xây dựng ngay kế hoạch để tổ chức đại hội. Mỗi Đảng bộ chọn ra một Chi bộ làm điểm tổ chức đại hội để chỉ đạo.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN