Thạnh Phước: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

13/04/2018 - 07:23

BDK - Khắc phục những hạn chế mà đoàn thanh tra của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) vào thời điểm năm 2015 đã kết luận, xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại) không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động về mọi mặt, đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức.

Người dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND xã.

Người dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND xã.

Chỉ số hài lòng của người dân đạt 97%

Ngay từ đầu mỗi năm, UBND xã đã kịp thời ban hành kế hoạch về thực hiện công tác CCHC và xác định đầy đủ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hoạt động hành chính và tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC. Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm đều đạt yêu cầu; mức độ thực hiện kế hoạch CCHC năm 2017 đạt trên 90% kế hoạch.

Về cải cách thể chế, Thạnh Phước chú trọng việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở địa phương chủ yếu là các nghị quyết của HĐND xã. Công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND, phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch chịu trách nhiệm tính quy phạm để trình Thường trực HĐND chỉnh sửa trước khi trình ra tại kỳ họp HĐND.

Tình hình triển khai thực hiện các văn bản QPPL ở địa phương đều được các ngành, các bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên và của địa phương đầy đủ, kịp thời. Quá trình kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL tại địa phương được thực hiện đúng quy định, qua kiểm tra, chưa phát hiện có sai sót. 100% số văn bản QPPL do tỉnh, huyện ban hành được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được xây dựng hàng năm và có tổ chức rà soát, đánh giá và báo cáo, kiến nghị về cấp trên những thủ tục còn rườm rà, trùng lắp, bất cập... Công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời, tổ chức công khai tại trụ sở của 7 ấp trên địa bàn xã. Kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã năm 2017 là 97%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC

UBND xã xây dựng quy chế làm việc của cơ quan theo đúng quy định. Đồng thời, xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, quy định thời gian làm việc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế một cửa được triển khai sâu rộng trong khắp cán bộ, công chức từ xã đến ấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa ở cơ quan luôn đảm bảo giải quyết tốt các hồ sơ, thủ tục của công dân, không để tồn đọng. Số thủ tục hành chính giải quyết hầu hết đều đúng hẹn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết của xã tuy chưa đạt về diện tích theo quy định chung nhưng địa phương đã cố gắng bố trí một khu riêng biệt và sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo cho hoạt động của bộ phận cũng như thuận tiện cho công dân khi đến giao dịch.

Hiện nay, trình độ cũng như năng lực của cán bộ, công chức tại xã nhìn chung đã đạt chuẩn (11/11 cán bộ và 11/11 công chức). Đối với 19 người hoạt động không chuyên trách, UBND xã hàng năm đều có cử đưa đi đào tạo loại hình vừa làm vừa học để tạo nguồn khi cần thiết sẽ bổ sung cho các chức danh. Hàng năm, UBND xã luôn có kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Về hiện đại hóa hành chính, UBND xã sử dụng M-Office để trao đổi công việc với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính đạt 81/81%; tỷ lệ máy được kết nối Internet đạt 100%. Mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức đạt 100% (22/22 người). Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 3 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy scan, 1 máy photocopy và 1 điện thoại cố định, cũng như trang bị ghế ngồi, bàn, nước uống, quạt mát...

Chủ tịch UBND xã Võ Bằng Trúc cho biết: Trong thời gian tới, Thạnh Phước sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN