Thanh tra chuyên ngành tỉnh xử phạt hành chính 247 trường hợp vi phạm

11/04/2019 - 19:52

Trong quý I-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 18 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 4 cuộc, có kết luận 3 cuộc. Nội dung thanh tra trên các lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu - chi tài chính, chính sách xã hội.

Qua thanh tra, phát hiện 2 đơn vị sai phạm, chủ yếu như việc ghi chép, cập nhật chưa đầy đủ các chứng từ kế toán, sổ sách thu, chi chưa rõ ràng. Tổng số tiền sai phạm là 28,42 triệu đồng; đã kiến nghị và đang thu hồi 8,18 triệu đồng; chấn chỉnh, khắc phục sai sót 20,24 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã phát hiện 247 trường hợp vi phạm (141 cá nhân, 106 tổ chức), kiến nghị thu hồi 15,7 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 180 trường hợp (139 cá nhân, 41 tổ chức) với số tiền 1,1 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu về chất lượng sản phẩm nông nghiệp, du lịch, quảng cáo, y tế, giao thông, bảo hiểm xã hội, kinh doanh dịch vụ, tài nguyên - môi trường. 

Toàn ngành đã giải quyết 64 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gồm: 15 khiếu nại, 4 tố cáo, 45 kiến nghị và phản ánh (tỷ lệ giải quyết hơn 38%). Hiện đang xem xét, giải quyết 103 đơn, gồm: 46 khiếu nại, 1 tố cáo, 56 kiến nghị và phản ánh. Ngoài ra, ngành còn tham mưu cho UBND các cấp thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN