Thanh tra tỉnh phát hiện 3 vụ sai phạm về tài chính

31/03/2019 - 21:04

Tháng 3-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 9 cuộc, có kết luận 4 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công. Qua thanh tra, đã phát hiện 3 đơn vị sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính với số tiền 193,07 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 159,1 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 154 cuộc. Qua đó, đã phát hiện 54 cá nhân, 7 tổ chức vi phạm thuộc các lĩnh vực quảng cáo, giao thông vận tải. Cơ quan chức năng đã ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng. Trong tháng, toàn ngành thanh tra tiếp 82 lượt người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri và các khiếu nại, kiến nghị khác về đất đai; phản ánh liên quan việc thực hiện chính sách xã hội. Toàn ngành tiếp nhận 69 đơn. Trong đó, đã chuyển đơn và hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 14 đơn; không đủ điều kiện xử lý 10 đơn; thụ lý giải quyết 45 đơn.

Theo đánh giá chung, trong tháng 3-2019, công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực và đã kiến nghị xử lý kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN