Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 1,9 tỷ đồng

28/11/2019 - 09:00

Thanh tra phát hiện hơn 1,9 tỷ đồng. Ảnh: Tr. Quốc

Thanh tra phát hiện hơn 1,9 tỷ đồng. Ảnh: Tr. Quốc

Tháng 11-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 27 cuộc thanh tra (trong đó có 16 cuộc tháng 10 chuyển sang); đã kết thúc 18 cuộc, ban hành kết luận 11 cuộc.

Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ chính sách.

Qua thanh tra, phát hiện 4 đơn vị sai phạm về việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, với số tiền 1,94 tỷ đồng (số tròn); đã kiến nghị thu hồi số tiền 1,5 tỷ đồng, chấn chỉnh, khắc phục 375 triệu đồng, kiểm điểm trách nhiệm 17 cá nhân và 3 tổ chức.

Cùng trong tháng 11-2019, Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 155 cuộc đối với 66 tổ chức, 298 cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 76 cá nhân, 4 tổ chức vi phạm quy định, với số tiền 522,1 triệu đồng.

Nội dung vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực về văn hóa, trật tự an toàn giao thông, y tế, bảo hiểm xã hội. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp với số tiền 103,9 triệu đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN