Thanh tra việc thực hiện quy định về bình đẳng giới tại huyện Thạnh Phú

16/08/2019 - 21:32

BDK.VN - Ngày 16-8-2019, đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do bà Trần Thị Liên - Phó trưởng phòng Thanh tra chính sách trẻ em và xã hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại huyện Thạnh Phú về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới (BĐG).

Bà Trần Thị Liên Trưởng đoàn thanh tra phát biểu.

Bà Trần Thị Liên - Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân.

Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020, chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện, các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch triển khai tốt các quy định của pháp luật về BĐG.

Theo đó, huyện chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạc cán bộ nữ, luôn tạo điều kiện ưu tiên giới thiệu, phát triển nữ, đảm bảo thực hiện tốt "Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020".

Cụ thể, tỷ lệ nữ trong cấp ủy 15%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện đạt 42,4%, xã đạt 30,85%. 

Huyện quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, phát triển sản xuất thông qua các hình thức, như: vay vốn, vốn tương trợ, cây con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Gần 1.200 hộ có phụ nữ nghèo tiếp cận các hình thức hỗ trợ, đạt hơn 81%. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới, chuyển đổi nghề nghiệp cho hơn 12.000 lao động, trong đó có gần 3.900 lao động nữ, tỷ lệ hơn 31%. Có gần 1.300 phụ nữ được tư vấn, hòa giải, giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến các quy định của pháp luật về BĐG.

Tại buổi làm việc, UBND huyện và các ngành đã bổ sung, làm rõ các vấn đề đoàn thanh tra đặt ra liên quan đến các kế hoạch, chỉ tiêu, công tác truyền thông về BĐG trên địa bàn huyện. 

Phát biểu kết luận buổi thanh tra, bà Trần Thị Liên - Phó trưởng phòng Thanh tra chính sách trẻ em và xã hội, đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong thực hiện các quy định của pháp luật về BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, bà đề nghị huyện tập trung hơn nữa cho công tác này trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ nông thôn khởi nghiệp…

Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã làm việc tại xã An Nhơn với cùng nội dung trên.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN