Thảo luận công tác quản lý, xử lý rác thải

13/07/2019 - 06:39

BDK.VN - Ngày 12-7-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố để bàn về công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì buổi họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì buổi họp.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), toàn tỉnh có 8 bãi chôn lấp rác tập trung với tổng diện tích 13,14ha, chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp và kết hợp với đốt. Hầu hết các bãi chôn lấp hở, chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tình hình ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt hiện nay có chiều hướng gia tăng, với lượng rác thu gom, vận chuyển đến các bãi rác, điểm xử lý rác khoảng 234 tấn/ngày. Đặc biệt, rác thải nhựa chiếm tỷ lệ trên 6% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa được xử lý triệt để.

Một số địa phương còn xảy ra tình trạng phát sinh bãi chứa rác thải tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện quy hoạch. Trong quá trình triển khai quy hoạch, tỉnh gặp những khó khăn, vướng mắc về kinh phí đầu tư.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận các giải pháp xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi, xử lý rác thải tại hộ gia đình, phương án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập thông tin, sắp tới tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về xử lý rác thải do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì, thành phần tham dự mở rộng đến tận cơ sở. Hội nghị sẽ đi sâu, đánh giá về công tác xử lý chất thải rắn, trong đó sẽ phân tích nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ thực hiện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện phân loại rác sẽ được chú trọng trong kế hoạch thực hiện xử lý chất thải rắn sau hội nghị.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN