Thảo luận, góp ý và đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu quan trọng

18/10/2016 - 16:46
Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Hòa tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh P. Tuyết

Sau 2 ngày làm việc (17 và 18-10-2016), Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Hội nghị lần này, các đại biểu đã dành 3/4 thời gian thảo luận tại các tổ và hội trường. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và đề ra giải pháp để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và những năm tiếp sau. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Khởi tại các tổ thảo luận.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hầu hết đại biểu nhìn nhận rằng, việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết ở một số nơi chưa sâu, còn chung chung, mang tính sao chép; việc triển khai phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh còn chậm, không đồng bộ; nhiều địa phương chưa đăng ký thực hiện cụ thể hóa các đầu việc; một số nơi đăng ký rập khuôn hoặc quá nhiều việc, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức chưa được nâng lên, cải cách hành chính còn chậm, một số lĩnh vực còn rườm rà, nhiêu khê.

Thảo luận tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đặt vấn đề: Chúng ta cần đánh giá sâu sát sau một năm thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh, “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” đã được quán triệt như thế nào và từng nội dung của phương châm được người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng ra sao? Nếu như phân kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đến nay chúng ta đã thực hiện tới đâu? Đánh giá đúng, chính xác sẽ là yếu tố quan trọng để giúp chúng ta đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp và đạt kết quả cao.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, các nghị quyết, kế hoạch, đề án Tỉnh ủy ban hành đã đi đúng hướng so với chỉ đạo của Trung ương. Bước đầu tạo nên một bước đột phá, tuy nhiên, sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị là chưa cao. Việc cụ thể hóa nghị quyết, bước đầu, nhiều địa phương còn lúng túng, đề ra quá nhiều công việc vượt ngoài khả năng của mình nên sự chuyển bộ và bứt phá mới qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh chưa có hiệu quả cao.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Đức nêu, sau đại hội đảng các cấp, các địa phương ở cơ sở gần như “quá tải” về công việc với việc thực hiện chỉ đạo của trên, việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp mình. Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”, hiện nay việc phân công đảng viên “nắm tới hộ gia đình”, không ít đảng viên còn lúng túng, không biết phải “nắm” như thế nào là đúng, cần giải thích, hướng dẫn rõ hơn. Cũng theo ông Đức, chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách rất thấp, không nuôi sống được gia đình. Có tình trạng cán bộ không chuyên trách phải làm việc “chân trong, chân ngoài”, chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình với công việc và sẵng sàng rời bỏ cơ quan nếu thu nhập bên ngoài ổn định và hấp dẫn hơn.

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy trong những tháng cuối năm cũng như đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính cho rằng: Thời gian tới, cần mạnh dạn điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý có mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Trong biệt phái cán bộ nên chọn những địa phương còn yếu để qua đó phát huy vai trò chuyên môn của họ. Trong Đề án 01, thời gian tới nên tăng cường bố trí cán bộ nữ nhằm tạo nguồn cho đại hội cấp huyện. Đối với việc đánh giá tổ chức cơ sở thì nên có hướng dẫn cụ thể để việc đánh giá sát từng tổ chức cơ sở đảng. Trong triển khai nghị quyết, các đồng chí bí thư cấp ủy nên trực tiếp quán triệt nghị quyết, chương trình cụ thể hóa nghị quyết của cấp mình. Nếu truyền đạt nghị quyết cấp trên thì nên nhờ báo cáo viên có như vậy mới tạo được sự thu hút chú ý của người nghe.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ phát biểu: Trong luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch. Quy hoạch cán bộ, nhất là ở xã nên gắn với việc đào tạo để không xảy ra tình trạng đào tạo nhưng không bố trí được việc làm. Trong luân chuyển cán bộ nếu ai làm được việc, có năng lực nên xem xét bố trí chức vụ cao hơn.

Góp ý về thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015”, có một số đại biểu xin kết thúc nghị quyết này nhằm thực hiện Nghị quyết số 02 về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. Đối với công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, các đại biểu cho rằng khi bố trí phải xem xét sở trường để bố trí phù hợp nhằm phát huy năng lực cán bộ. Trong biệt phái công chức về làm phó chủ tịch xã phải chọn người có kinh nghiệm ít nhất 3 năm. Về vấn đề này, bà Đỗ Thị Thu Thảo đóng góp: Khi quyết định luân chuyển cán bộ cần nghiên cứu cơ chế đảm bảo cho họ về sự an toàn và chế độ. Nên bố trí vị trí người đứng đầu để cán bộ thể hiện được vai trò cũng như năng lực và tính hiệu quả trong công việc. Đối với công tác biệt phái cán bộ về làm phó chủ tịch xã, cần chọn những người có khả năng tiếp cận công việc, có thể gần dân, tiếp xúc được với dân. Thà rằng không biệt phái nhưng biệt phái thì phải chu đáo.

Tương tự, nhiều ý kiến cho rằng, nếu bố trí vị trí cấp phó thì cán bộ khó có thể đóng góp hết khả năng, bản lĩnh, vai trò của mình. Có 3 vấn đề xảy ra trong công tác luân chuyển, đó là luân chuyển theo ý muốn, luân chuyển đi lòng vòng và đi luôn. Đề nghị Tỉnh ủy chủ động xem xét sở trường của cán bộ để bố trí vị trí phù hợp và có định hướng rõ. Thực hiện quy hoạch Tỉnh ủy phải có ít nhất ¼ giao tiếp được ngoại ngữ thông dụng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần phải có giải pháp cụ thể.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng

Năm 2016, cho đến thời điểm này, toàn tỉnh mới có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới. Khả năng đến cuối năm chỉ đạt được 5 xã. Cố gắng từ năm nay trở đi, các xã nông thôn mới không được cho nợ, bởi nợ nhiều sẽ khó trả. Nhưng băn khoăn là nếu không cho nợ thì khả năng các xã khó đạt. Nhiều nơi còn tình trạng trông chờ, xây dựng nông thôn mới chưa đi vào thực chất.

Các đại biểu cho rằng, qua khảo sát, hầu hết các xã nông thôn mới có khuynh hướng dừng lại, dậm chân tại chỗ chứ không phấn đấu nâng chất. Một số nơi có dấu hiệu sa sút. Để mang tính thực chất cần tập trung cho tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất. Làm sao phải phát triển sản xuất nâng cao mức sống người dân. Liên quan đến tổ chức sản xuất kinh tế hợp tác, hiện nay, nhiều địa phương chưa thật sự vào cuộc, người dân thì thờ ơ, chưa mặn mà.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trần Quốc Việt nêu, tiến độ xây dựng nông thôn mới rất chậm, một vài địa phương còn trông chờ, đã qua nhiều năm rồi, có địa phương vẫn chỉ đạt vài ba tiêu chí. Vậy thử hỏi vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy ở đó ra sao?

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho rằng: Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, các địa phương cần quan tâm hơn đến phát triển hợp tác xã, theo đúng mục tiêu nghị quyết là mỗi sản phẩm chủ lực có 1 hợp tác xã. Nếu từ bây giờ chưa có kế hoạch cụ thể thì các địa phương sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho ngành nông nghiệp. Cần xác định ngay, nơi nào thành lập hợp tác xã heo, bò, bưởi da xanh, dừa…

Cũng theo ông Đoàn Văn Đảnh, đã xảy ra hiện tượng nứt trái bưởi và rụng trái nhiều ở các xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre), Phước Thạnh (Châu Thành)… Bước đầu tìm hiểu, nguyên nhân do rễ cây bị hư trước ảnh hưởng của hạn mặn.

Tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu còn lúng túng về chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp cũng như việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Một số đại biểu cho rằng, vùng nước mặn cần chuyển từ trồng lúa sang nuôi thủy sản trong khi có ý kiến trái chiều rằng trồng lúa thu nhập ít nhưng ổn định hơn nuôi thủy sản vì nuôi trồng thủy sản trong tỉnh hiện nay còn gặp khó, đời sống người dân còn bấp bênh vì thua lỗ nhiều. Thời gian này, để nâng cao hiệu quả sản xuất cần khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển đàn bò, dê.

Tỉnh cần có giải pháp trước tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên bậc mầm non, mẫu giáo. Đồng chí Lê Kiến Tính phát biểu: Hệ thống trường mầm non hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, vì vậy thời gian tới cần có sự phân bổ vốn đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Phát biểu tại tổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải thông tin thêm về vị thế của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và thời gian tới nếu biết tận dụng lợi thế, thời cơ của địa phương mình cùng với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì tỉnh có nhiều công trình được triển khai thực hiện, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển cùng với các tỉnh trong khu vực.

Tình hình tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn phức tạp. Ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri cho biết, trong 9 tháng qua, huyện xử phạt hành chính lĩnh vực ma túy gần 300 vụ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp nhận định: Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp là do thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đảm bảo, nhất là triển khai thực hiện các công trình dự án mà chưa có sự bàn bạc, thống nhất ở người dân địa phương. Đây là vấn đề mà cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm tháo gỡ, đưa quy chế dân chủ đi vào thực chất.

Với những ý kiến thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã nêu lên được các vấn đề với những mặt được và chưa được. Đây là tiền đề quan trọng giúp Ban Chấp hành Đảng bộ có hướng đi cũng như giải pháp hiệu quả để lãnh đạo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Nhóm Phóng viên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN