Gần 150 vận động viên tham gia Giải Karate các câu lạc bộ tỉnh năm 2019

Gần 150 vận động viên tham gia Giải Karate các câu lạc bộ tỉnh năm 2019