Du đấu hè:

Sevilla đánh bại Liverpool 2-1

Du đấu hè: Sevilla đánh bại Liverpool 2-1