Tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng H

Tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng H