Đội bóng nữ Ba Tri thắng Thạnh Phú 3-1

Đội bóng nữ Ba Tri thắng Thạnh Phú 3-1