Công Minh với cú hattrick, Gia Định FC thắng Long An 4-2

Công Minh với cú hattrick, Gia Định FC thắng Long An 4-2