Thêm 1.195 người lao động làm việc ở nước ngoài

03/10/2019 - 19:48

Trong đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm hỗ trợ 321 người, chủ yếu thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Địa phương có số người lao động tham gia nhiều nhất là huyện Ba Tri và Giồng Trôm với số lượng tham gia ngang bằng nhau là 366 người. Đặc biệt, có 63 người lao động thuộc hộ nghèo, 44 người thuộc hộ cận nghèo, 69 người là bộ đội xuất ngũ, 253 người thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Người lao động được hỗ trợ vay vốn theo Nghị định số 61 của Chính phủ là 76 người, với số tiền vay 3,8 tỷ đồng, mức vay 50 triệu đồng/người, hình thức vay tín chấp, lãi suất vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ. Đồng thời, được hỗ trợ theo Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh là 162 lao động, với số tiền vay 8,1 tỷ đồng, mức vay 50 triệu đồng/lao động, hình thức vay tín chấp. Ngoài ra, từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đồng Khởi đã giải ngân cho 23 trường hợp, với số tiền vay 1,793 tỷ đồng.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN