Thi đua dân vận khéo theo lời Bác dạy

29/05/2020 - 06:57

BDK - Mở đầu bài tham luận tại Hội thảo khoa học về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Tú Anh nêu: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viện dẫn lại câu nói của các cụ ở Quảng Bình: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Và cũng chính vì thế, Người chỉ ra nhiệm vụ của mỗi cán bộ cách mạng là phải biết làm công tác dân vận…”. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu lược ghi tham luận trên.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ phòng chống hạn mặn. Ảnh: Hữu Hiệp

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ phòng chống hạn mặn. Ảnh: Hữu Hiệp

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công”, trong nhiều năm qua, phong trào thi đua DVK đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự cộng đồng trách nhiệm của UBND, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cơ sở, tạo được sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và đa số nhân dân. Nhận thức của quần chúng đối với các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng đã có sự chuyển biến tích cực.

Ngay từ khi thực hiện xây dựng các mô hình DVK, các ban vận động đã nắm bắt được tình hình nhân dân khá sâu sát, xác định được điểm mấu chốt của DVK là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Nổi bật nhất là Ban vận động đã thể hiện sự kiên trì, không ngại khó trong vận động, thuyết phục, nhất là những đối tượng chậm chuyển biến nhận thức và chưa đồng thuận các chủ trương chung của địa phương. Từ hiệu quả của tuyên truyền, vận động đã tạo tiền đề để huy động các nguồn lực trong nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội theo nội dung của mô hình đang thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh việc huy động nội lực, ban vận động còn chủ động, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, sự đóng góp của những tổ chức, cá nhân ngoài địa phương để tạo điều kiện thực hiện tốt các yêu cầu của từng loại mô hình.

Tính thuyết phục, tính lan tỏa và bền vững của các mô hình DVK là ở chỗ gắn với những yêu cầu thực tiễn, giải quyết được các vấn đề đặt ra của thực tiễn, đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân, được nhân dân chung tay thực hiện. Nhiều năm qua, các địa phương trong tỉnh đã huy động được hàng chục tỷ đồng phục vụ cho đời sống xã hội như đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; làm đường giao thông; xây dựng nhà văn hóa ấp; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Điều quan trọng là qua các mô hình DVK đã góp phần làm cho tình làng nghĩa xóm gắn chặt hơn; tinh thần cộng đồng trách nhiệm “Lá lành đùm lá rách”, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân được phát huy tốt hơn. Tính nổi trội trong kết quả của các mô hình DVK là phát huy sức mạnh của cộng đồng để gắn kết giải quyết các công việc, các nhu cầu bức thiết của cộng đồng; phát huy sức dân để phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân.

 Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn đánh giá rất cao về hiệu quả của phong trào DVK trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 13.187 mô hình DVK các cấp, trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị và nhiều lĩnh vực khác nữa. Đặc biệt, trong hệ thống chính quyền đã quan tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng các yêu cầu của cải cách hành chính… Thông qua phong trào, đã huy động được trên 998 tỷ đồng phục vụ cho cộng đồng, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã hội.

Mô hình Dân vận khéo “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - nghĩa tình” của xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Mô hình Dân vận khéo “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - nghĩa tình” của xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Sức mạnh của nhân dân

Trong những ngày đầu năm 2020, Bến Tre là một trong những tỉnh phải gánh chịu sự tác động khắc nghiệt, khốc liệt của hạn mặn và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt để giúp nhân dân vượt qua khó khăn. Đồng thời, phát động, vận động nhân dân giúp nhau khắc phục những khó khăn này. Sau thời gian phát động và vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp dân bằng tiền, hiện vật khắc phục hạn mặn với tổng trị giá quy thành tiền hơn 75 tỷ đồng. Kết quả vận động khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị khác có giá trị to lớn phục vụ cho phòng chống dịch bệnh. Thực tiễn này một lần nữa khẳng định sức dân là vô cùng to lớn. Để khơi dậy được sức mạnh to lớn đó đòi hỏi công tác dân vận phải vào cuộc bằng tất cả tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Do vậy, sắp tới, phải tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình DVK. Qua đó, vận động nhân dân một cách sâu rộng, tổ chức những hoạt động cụ thể để người dân tham gia thực hiện các mô hình DVK. Phải dựa vào dân, phát huy sức dân để làm nên hiệu quả của DVK, dựa vào dân để nhân rộng, tạo sức lan tỏa những mô hình hiệu quả. Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua DVK các cấp. Xây dựng và phát huy ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, lấy trí tuệ và nguồn lực trong dân để giải quyết những vấn đề của dân; lấy sức mạnh cộng đồng để tác động, giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Quan tâm vận động xã hội hóa trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Xem kết quả vận động xã hội hóa là một trong những yếu tố tạo nên tính khéo cho các mô hình. Mỗi chúng ta cần hiểu rằng: đối tượng của công tác dân vận là con người. Chính vì vậy, ở đâu có con người thì ở đó có công tác dân vận. Thực tế cho thấy, cấp cơ sở là nơi tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nên phải biết lấy dân làm trọng; phải tổ chức lấy ý kiến trong dân rồi mới tổ chức thực hiện. Có như thế, Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới thực sự đi vào đời sống.

Tính hiệu quả, thuyết phục, lan tỏa và bền vững đáng trân trọng nhất của phong trào thi đua DVK chính là bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào, DVK đều hướng đến việc: lấy sức dân để giải quyết những vấn đề của dân; lấy cộng đồng để tác động, làm xoay chuyển để giải quyết các vấn đề phát sinh của cộng đồng, góp phần để cộng động dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định cuộc sống cho xã hội phát triển.

Hương Thu (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN