Thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo

18/11/2019 - 07:02

BDK - Trong 10 năm qua, công tác dân vận của Ba Tri luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các mô hình được triển khai trên nhiều lĩnh vực, phong phú, sáng tạo, hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Hội Cựu thanh niên xung phong xã Mỹ Hòa đang chăm chút công trình tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Q.Hùng

Hội Cựu thanh niên xung phong xã Mỹ Hòa đang chăm chút công trình tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Q.Hùng

Công tác triển khai quán triệt

Sau khi tiếp nhận kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Huyện ủy làm tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị cấp huyện, xã quan tâm thực hiện, đưa nội dung vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác định kỳ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào dân vận khéo (DVK).

Việc xây dựng mô hình, loại hình DVK trên các lĩnh vực hàng năm được Huyện ủy định hướng gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tập trung vào giải quyết những vướng mắc, bức xúc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,  xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh.

Phong trào DVK được Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, Ban Dân vận chủ trì phối hợp với MTTQ, các đoàn thể triển khai đồng loạt, đồng bộ, được hệ thống chính trị các cấp huyện, cơ sở, các ban ngành hưởng ứng, triển khai rộng khắp trên nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là một số mô hình an ninh trật tự điển hình cấp tỉnh, được đánh giá cao.

Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động  xây dựng mô hình DVK, xây dựng quy chế hoạt động, cấp ủy định hướng loại hình, Khối vận hướng dẫn quy trình các bước; chính quyền phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, ấp, khu phố phân công đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể, Ban vận động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, triển khai đến các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện. 

Thông qua các mô hình, bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng và sáng tạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị các cấp đã tuyên truyền 5.524 cuộc đến 23.300 lượt đối tượng quần chúng tạo sự đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội trên khắp địa bàn huyện.

Nhiều mô hình thiết thực

Từ chủ trương đúng đắn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng mô hình DVK trong 10 năm qua đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác được các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm giàu chính đáng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, qua thực hiện mô hình DVK cũng đã góp phần xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Lương Văn Bé - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri, các cơ quan, ban ngành huyện, chính quyền cơ sở có nhiều mô hình hiệu quả, nhất là cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách tiếp dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, thu chi, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn quỹ vận động trong nhân dân; thực hiện nội dung trọng tâm “3 không, 3 nên, 3 cần”.

MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, tham mưu hướng dẫn nhân dân thực hiện quy trình dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy và huy động các nguồn lực to lớn của nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kiến nghị chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua phong trào DVK, các cấp, các ngành lựa chọn giới thiệu cho Đảng, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn 319 cán bộ.

Trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình DVK, Ba Tri có 855 mô hình. Trong đó, mô hình cấp tỉnh 70, cấp huyện 362, cấp xã và thị trấn 423; tập trung ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế có 247 mô hình, văn hóa - xã hội có 319 mô hình, quốc phòng - an ninh có 190 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị có 99 mô hình. Qua phong trào DVK có nhiều mô hình tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế ở các xã: An Bình Tây, Phú Lễ, Tân Hưng, Mỹ Thạnh, An Thủy; giảm nghèo của xã Vĩnh An và của Hội Phụ nữ xã An Ngãi Trung; cải tạo giồng tạp ở xã An Đức; xây dựng mô hình liên kết, hợp tác xã ở xã Mỹ Thạnh, An Hòa Tây; vận động vốn nhàn rỗi tạo nguồn quỹ giảm nghèo của Hội Phụ nữ thị trấn Ba Tri. Vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn gắn với quy trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã Phú Lễ, An Đức, An Bình Tây; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp của phụ nữ Tân Mỹ, Mỹ Chánh, Cựu chiến binh huyện... Qua phong trào thi đua xây dựng mô hình DVK cũng đã xuất hiện nhiều gương điển hình cá nhân trong tôn giáo, các đoàn thể huyện, trưởng khối vận xã, thị trấn, cơ quan hành chính các ban ngành, chính quyền cơ sở.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN