Thời gian, số lượng đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

06/12/2018 - 20:53

Theo Kế hoạch số 233 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian, số lượng đại biểu của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp như sau:

 Đại hội cấp tỉnh: số lượng từ 200 - 300 đại biểu; thời gian đại hội không quá 3 ngày và hoàn thành trong tháng 6-2019. Cấp huyện: từ 150 - 200 đại biểu chính thức; thời gian đại hội không quá 2 ngày và hoàn thành trong tháng 5-2019; huyện điểm của tỉnh tổ chức vào tháng 4-2019. Đại hội cấp xã: từ 80 - 130 đại biểu chính thức; thời gian đại hội không quá 1 ngày, hoàn thành trong quý I-2019.

Đối với MTTQ Việt Nam cấp huyện, chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự, thời gian đại hội của cấp huyện báo cáo huyện ủy, thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chỉ được tiến hành đại hội khi được huyện ủy, thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng ý. Phê duyệt công tác chuẩn bị ĐH MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Chọn 1 địa phương làm điểm tổ chức đại hội cấp xã rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, phường trong huyện, thành phố còn lại. Phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành, liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN