Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm để điều tra bổ sung

16/06/2019 - 20:49

Ông Nguyễn Văn Chọi (Mỏ Cày Nam) có nhu cầu tư vấn: Cháu họ tôi có dính líu tới vụ trộm cắp, có 4 người tham gia. Tháng 2-2019, tòa án đưa vụ án xét xử sơ thẩm nhưng hoãn lại với lý do phải điều tra bổ sung.

Xin hỏi: Phiên tòa hình sự sơ thẩm được hoãn trong trường hợp nào? Thời hạn điều tra bổ sung vụ án hình sự là bao lâu?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS), tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này.

b. Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

c. Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại.

d. Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Khoản 2 Điều luật này quy định, thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 4, Điều 297 Bộ luật TTHS thì quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

Về thời hạn điều tra bổ sung vụ án hình sự, theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật TTHS: Trường hợp vụ án do Viện Kiểm sát nhân dân trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng; nếu do tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 1 tháng.

Theo quy định, Viện Kiểm sát nhân dân chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung 2 lần; Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung 1 lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung 1 lần.

Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN