Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông