• Nhiều mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công

  07-03-2019 22:14

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08 về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 • Nâng mức vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo

  07-03-2019 22:13

  Kể từ ngày 1-3-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay tối đa, thời gian cho vay đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo như sau:

 • Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

  Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

  07-03-2019 22:13

  Chính phủ ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2019

  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2019

  01-03-2019 19:59

  Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1-3-2019, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2019.

 • Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2019

  Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2019

  26-02-2019 20:16

  Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1-2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • Cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2019

  Cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2019

  20-02-2019 09:37

  Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2019.

 • 35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

  35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

  19-02-2019 18:40

  Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25-1-2017. Trong đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

 • Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

  Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

  14-02-2019 14:24

  Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

  Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

  14-02-2019 06:55

  Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

  Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

  13-02-2019 09:37

  Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

 • Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  02-02-2019 18:47

  Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 • Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

  Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

  02-02-2019 07:01

  Nghị định nêu rõ, Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.