Từ 1-1-2020, hỏi cung bị can phải thực hiện ghi âm, ghi hình

Từ 1-1-2020, hỏi cung bị can phải thực hiện ghi âm, ghi hình