Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng góp ý Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng góp ý Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt