Thông báo

30/10/2019 - 22:06

Xin thông báo: Mẹ Ông Võ Văn Quân - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại mất lúc 10 giờ ngày 29-10-2019; nhập quan lúc 18 giờ ngày 29-10-2019; động quan lúc 15 giờ 30 phút ngày 31-10-2019.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Đại xin thông báo các đơn vị biết.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN