Thống nhất đề nghị công nhận xã Sơn Đông đạt chuẩn nông thôn mới

24/05/2019 - 20:43

Các thành viên Ban chỉ đạo thành phố bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Sơn Đông đạt chuẩn NTM.

Các thành viên Ban chỉ đạo thành phố bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Sơn Đông đạt chuẩn NTM.

Ngày 24-5-2019, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu đã chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận xã Sơn Đông đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đến dự.

Đến nay, xã Sơn Đông đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đoàn kiểm tra đề nghị xã Sơn Đông cần khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công thực hiện hoàn thành tuyến đường ĐA02, ĐA03 và ĐA04 đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh, xã cần tập trung thực hiện các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng và không để phát sinh tệ nạn xã hội. Đồng thời, tiếp tục vận động người dân thường xuyên dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa dọc tuyến đường giao thông; vận động người dân thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, phấn đấu 100% có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đối với kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, xã Sơn Đông đạt 99,43% số người dân được lấy ý kiến vượt khá cao so với quy định 80%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu đánh giá cao kết quả xã Sơn Đông đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời lưu ý, sau hội nghị xã tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi về trên theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung củng cố, nâng chất và giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt được, nhất là tiêu chí về môi trường và an ninh trật tự. Quan tâm thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật NTM” bám sát các tiêu chí khó, đạt thấp. Các phòng ban, thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương chấn chỉnh những vấn đề đã được góp ý.

Tại cuộc họp, 44/44 thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP. Bến Tre bỏ phiếu thống nhất đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Sơn Đông đạt chuẩn NTM 2019.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN