Thống nhất đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Mỹ Thạnh An đạt chuẩn nông thôn mới 2018

11/01/2019 - 19:10

Thành viên Ban chỉ đạo Thành phố bỏ phiếu công nhận xã Mỹ Thạnh An đạt chuẩn xã NTM. Ảnh: Hồng Quốc

Thành viên Ban chỉ đạo thành phố bỏ phiếu công nhận xã Mỹ Thạnh An đạt chuẩn xã NTM. Ảnh: Hồng Quốc

Ngày 11-1-2019, UBND TP. Bến Tre tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận xã Mỹ Thạnh An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Theo báo cáo, ngày 26-12-2018, đoàn thẩm tra thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ và tổng hợp kết quả thực hiện 19 tiêu chí (TC) NTM trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An. Kết quả, tổng số TC xã Mỹ Thạnh An đạt 19/19 TC. Xã không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đoàn kiểm tra đề nghị xã Mỹ Thạnh An cần khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công thực hiện hoàn thành tuyến đường ĐA 01, ĐA 02 và ĐA 03 đến tháng 1-2019. Đối với TC số 13, xã khẩn trương bổ sung đầy đủ các văn bản, thủ tục theo góp ý của Chi Cục phát triển nông thôn tỉnh. Đồng thời, xã tiếp tục vận động người dân thường xuyên dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa và các tuyến đường giao thông; vận động các cơ sở sản xuất hoàn thành TC 17.8 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Đối với kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, xã Mỹ Thạnh An đạt 95,43% số người dân được lấy ý kiến vượt so với quy định 80%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu lưu ý, sau hội nghị xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung củng cố, nâng chất và giữ vững các TC NTM đã đạt được, nhất là TC về môi trường và an ninh trật tự. Các phòng ban, thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương chấn chỉnh những vấn đề đã được các sở, ngành tỉnh góp ý.

Tại cuộc họp, 48/48 thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP. Bến Tre bỏ phiếu thống nhất đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Mỹ Thạnh An đạt chuẩn NTM 2018.

 Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN