Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

18/08/2017 - 07:17

Năm học 2017-2018, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) là 58.500 đồng/tháng (trong đó HSSV đóng 40.950 đồng/tháng, Nhà nước hỗ trợ 17.550 đồng/tháng). 

Đối với học sinh đầu cấp học chưa có thẻ BHYT phải đóng BHYT từ thời gian nhập học đến cuối năm tài chính. HSSV cuối cấp hoặc cuối khóa học đóng từ đầu năm tài chính đến tháng cuối của năm học. Các trường hợp khác đóng BHYT theo năm tài chính.

Cụ thể, học sinh lớp 1 phụ huynh đóng thành 2 đợt: đợt 1 đóng 3 tháng, thời gian đóng từ ngày 15-8-2017 đến 20-9-2017, thẻ BHYT sẽ có giá trị từ ngày 1-10-2017 đến 31-12-2017; đợt 2 đóng 12 tháng, thời gian đóng từ ngày 15-11-2017 đến  20-12-2017, thẻ BHYT sẽ có giá trị từ ngày 1-1-2018 đến 31-12-2018. Phụ huynh cũng có thể đóng 1 lần 15 tháng, thời gian đóng từ ngày 15-8-2017 đến 20-9-2017 và thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1-10-2017 đến 31-12-2018. Đối với học sinh lớp 2 trở lên, đóng phí 1 lần cho 12 tháng; thời gian đóng từ ngày 15-11-2017 đến 20-12-2017, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2018 đến 31-12-2018. Đối với học sinh lớp 12 (năm học 2017-2018) đóng phí 1 lần cho 9 tháng, thời gian đóng từ ngày 1-1-2018 đến 30-9-2018.

Học viên, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề… tham gia BHYT theo năm tài chính hoặc từ ngày nhập học đến ngày 31-12-2017 (đối với HSSV mới nhập học), hoặc từ ngày 1-1-2018 đến tháng cuối khóa học (đối với HSSV học năm cuối).

Theo quy định của Luật BHYT, HSSV phải tham gia BHYT tại trường học, không thuộc diện tham gia BHYT theo hộ gia đình. Riêng HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ, tham gia theo đối tượng cận nghèo tại địa phương không tham gia BHYT tại trường học.

T.Vi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN