Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với phần đất của 3 hộ ở Châu Thành

09/01/2019 - 19:59

Ngày 9-1-2019, Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc huyện Châu Thành đã thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với phần đất của hộ bà Trần Ngọc Bích Trâm, bà Trần Ngọc Bảo Trân (đồng sử dụng đất) và hộ ông Trần Chí Cường, tại thị trấn Châu Thành và xã Phú An Hòa.

Theo đó, tổng diện tích cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Trâm và bà Trân là 320,9m2 và hộ ông Cường là 481,9mđất  cùng tài sản trên đất bị ảnh hưởng do xây dựng móng trụ điện và bị ảnh hưởng do hành lang lưới điện thuộc công trình Trạm 110KV Giao Long  và đường dây 110KV Giao Long -  Bến Tre đi qua.

Trong quá trình thực hiện, các hộ dân không đồng ý và vắng mặt, nên Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm đếm bắt buộc đất đai, tài sản trên đất của các hộ dân đúng theo quy định của pháp luật, có xác nhận của người dân và chính quyền địa phương xã Phú An Hòa và thị trấn Châu Thành.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN