Thực hiện đúng quy trình cấp phát sữa cho học sinh

14/01/2020 - 22:48

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) La Thị Thúy, năm học 2019 - 2020 là năm thứ 3 ngành triển khai Chương trình Sữa học đường. Đến nay, chương trình đã được triển khai đều khắp tại các huyện, thành phố. Tuy nhiên, thực tế công tác triển khai tại nhiều đơn vị chưa đạt hiệu quả, đặc biệt là công tác quản lý.

Một số địa phương không có hình thức tuyên truyền về chương trình, thực hiện việc giao nhận sữa cho các lớp không đúng quy định. Vẫn còn tình trạng không kiểm tra kỹ hộp sữa khi cho trẻ uống, sử dụng kệ chứa sữa không đúng mục đích, chưa kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo các cấp những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện...

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục tiêu chương trình trên địa bàn huyện. Kiểm tra sâu công tác quản lý, đảm bảo học sinh được uống đủ số sữa như đã đăng ký. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học thực hiện công tác tuyên truyền về chương trình, tránh trường hợp “khoán trắng” cho giáo viên, nhân viên đảm nhiệm. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình việc cấp phát sữa cho học sinh.

“Nơi nào để xảy ra tình trạng trẻ uống phải sữa bị hư hỏng, hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo các cấp. Nhà trường phải nhận thức rõ việc tổ chức cho phụ huynh đăng ký để con em tham gia chương trình là trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh. Đối với địa phương cần truyền thông, tư vấn chuyên sâu để nâng cao nhận thức của phụ huynh, phòng GD&ĐT cần có đề xuất về Ban chỉ đạo các cấp để được hỗ trợ”, bà La Thị Thúy lưu ý.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN