Thực hiện theo lời dặn của Bác

20/05/2019 - 07:02

BDK - Ôn lại lời căn dặn của Bác trong Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Đồng Khởi đã ghi nhận một số ý kiến chung quanh việc thực hiện Di chúc của Bác.

Trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên Đảng bộ TP. Bến Tre. Ảnh: Thu Huyền

Trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên Đảng bộ TP. Bến Tre. Ảnh: Thu Huyền

* Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh: Mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao tính nêu gương

Di chúc của Bác chỉ khoảng 1 ngàn từ, nhưng đã thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo của Người đối với tất cả mọi người trong xã hội, không bỏ sót một ai. Trong đó, hai thành tố quan trọng là Đảng và nhân dân được nói đến trước tiên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo, nhắc nhở CB, ĐV, các tổ chức cơ sở đảng và các cấp lãnh đạo phải luôn gắn bó, liên hệ chặt chẽ máu thịt với nhân dân. Người coi đây là nguyên tắc chỉ đạo có tính sống còn của Đảng. Bởi Đảng - nhân dân là hai thành tố cơ bản gắn bó hữu cơ, là điều kiện cần và đủ cho một cuộc cách mạng. Như vậy, quan hệ giữa Đảng với nhân dân được hình thành là do đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng. Gắn bó với nhân dân là nguyên tắc hoạt động hàng đầu của Đảng. Xa rời nhân dân cũng có nghĩa là xa rời bản chất cách mạng của Đảng.

Do đó, để tiếp tục gắn bó với nhân dân, trong giai đoạn hiện nay, điều có ý nghĩa quyết định là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV. Đảng phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải đi vào lòng dân, được nhân dân hưởng ứng đón nhận và tự giác thực hiện, vai trò lãnh đạo của Đảng qua đó mới được thực hiện trên thực tế. Vì vậy, trong mối quan hệ với nhân dân, Đảng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Như trong Di chúc của Bác đã nêu: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi ĐV và CB phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đảng ta tồn tại hiện hữu trong từng CB, ĐV của Đảng, do đó, cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi CB, ĐV cần phải đề cao trách nhiệm nêu gương mà trước hết là ở lãnh đạo cấp cao: từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư,  Ban Chấp hành Trung ương, cho đến từng CB, ĐV thường. Tất cả phải là tấm gương trước nhân dân về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải bằng thực chất “Nói đi đôi với làm” không hình thức, giả dối lừa mị, cố tạo ra hình ảnh, phải chân thực trong công việc, cũng như trong cuộc sống, học tập làm theo tấm gương cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre Trịnh Văn Y: Giữ tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng

Tôi đã về hưu nay trên 20 năm rồi nhưng mình là ĐV, tôi tiếp tục làm việc và cống hiến, làm chừng nào không nổi mới thôi. Vì vậy, tôi quyết định cùng nhóm anh em thành lập ra Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre, với mong muốn góp công sức còn lại của mình để xây cầu, làm đường cho người dân, nhất là vùng nông thôn, lo cho tương lai các em học sinh; đồng thời phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Tôi lúc nào cũng nhớ ngày sinh nhật của Bác (19-5) và Di chúc của Bác thì rất đặc biệt, là hết sức quý báu. Tôi rất mừng là Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương thể hiện sự thống nhất chủ trương, đoàn kết nhất trí cao. Đồng thời, tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương hết sức đúng đắn như phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, “Đồng khởi thoát nghèo, làm giàu”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”… đã tạo điều kiện tốt để dân làm kinh tế. Mặt khác, Tỉnh ủy có chủ trương phân công CB về hỗ trợ cơ sở là rất hay. Nếu CB được phân công làm hết vai trò, trách nhiệm của mình thì kết quả sẽ rất tốt.

Tỉnh cũng tổ chức việc tự phê bình và phê bình trong CB, ĐV thường xuyên, công khai trên báo chương trình hành động của Ban Thường vụ, các bí thư, góp phần từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của CB. Mong muốn của tôi hơn hết vẫn là CB cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, để cùng địa phương đưa kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng cao, đó cũng là góp phần thực hiện Di chúc của Bác.

* Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Nguyễn Quang Trị, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Không ngừng phát triển văn hóa

50 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tư tưởng vì nhân dân là điểm nổi bật, xuyên suốt cuộc đời Bác, kết tinh ở đỉnh cao trong Di chúc lịch sử. Bác dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”.

Thực hiện Di chúc của Bác, thời gian qua, kinh tế tỉnh nhà đã phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Nhiều mô hình kinh tế đã phát triển hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động. Trên lĩnh vực văn hóa, nhiều nghị quyết, kế hoạch qua các nhiệm kỳ, nhất là từ Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII trở về sau với quan điểm “hòa nhập nhưng không hòa tan”, xem văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre hiểu văn hóa ngày càng rõ, căn cơ, toàn diện và sâu sắc hơn. Hiểu nhiệm vụ văn hóa là nhiệm vụ xây dựng con người, trong thời kỳ hội nhập, làm văn hóa tức là làm chính trị. Nhiều giá trị di sản văn hóa ở Bến Tre không chỉ được tiếp thu, bảo tồn, tôn tạo mà còn được phát huy tích cực trong cộng đồng dân cư, trong đời sống xã hội…

 Tuy nhiên, đối chiếu với những gì Bác dạy trong Di chúc, trong quá trình thực hiện tỉnh ta còn những hạn chế, bất cập cần tiếp tục chấn chỉnh. Phát triển văn hóa một số lĩnh vực chưa ngang tầm với phát triển kinh tế, nhất là văn hóa truyền thống còn lúng túng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Cơ sở vật chất đầu tư cho văn hóa còn “khiêm tốn”, thiếu kịp thời, chưa đồng bộ, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển...

* Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Tấn Đạt: Thực hiện tốt công tác đối ngoại

Thực hiện Di chúc của Bác, các chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân, về củng cố Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Bến Tre (Liên hiệp) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3-2015, để tăng cường giao lưu, hợp tác, mở rộng đối ngoại nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, đơn vị có mối quan hệ và hoạt động rất tốt như: thành lập các hội hữu nghị (HHN) song phương: HHN Việt Nam - Hàn Quốc; HHN Việt Nam - Nhật Bản; HHN Việt Nam - Campuchia, Ban liên lạc kiều bào, kiều quyến. Đồng thời, đang khẩn trương xin chủ trương thành lập HHN Việt Nam - Cuba (Liên hiệp vừa mới thông qua Thường trực Tỉnh ủy và đã được đồng ý). Hiện Liên hiệp đang làm thủ tục trình Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Bí thư Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho phép thành lập Ban vận động và phấn đấu cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 sẽ chính thức thành lập.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Liên hiệp còn có rất nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc với lãnh sự, tổng lãnh sự các nước: Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Cuba, Nga, Romania... tiếp xúc khoảng trên 10 tổ chức phi chính phủ. Liên hiệp đã tranh thủ với các đối tác tạo nhiều nguồn lực để hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, hỗ trợ các hộ dân còn khó khăn... với tổng số tiền 40,369 tỷ đồng.

* Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường: Xứng đáng với niềm tin của Bác

 Những giá trị trong Di chúc Bác để lại đối với tuổi trẻ tỉnh nhà vô cùng quý báu và mãi mãi vẫn giữ nguyên vẹn giá trị. Tuổi trẻ hôm nay sẽ luôn một lòng đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng chung của dân tộc, vì một Bến Tre ngày một giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Mỗi thanh niên sẽ là một tấm gương sáng cho tinh thần và nghị lực vượt qua khó khăn, thách thức trong lao động, học tập và khởi nghiệp. Tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ quyết tâm cùng nhau hành động, những tấm gương tiêu biểu, những công trình đậm chất thanh niên sẽ là minh chứng cụ thể cho lời hứa của thanh niên tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bồi dưỡng cho thanh niên có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, dân tộc sâu sắc. Làm cho tình yêu đó biến thành hành động thôi thúc tuổi trẻ đóng góp, cống hiến, quyết tâm đưa diện mạo của Bến Tre ngày càng tươi đẹp từ một thế hệ thanh niên năng động, tình nguyện, sáng tạo.

T.Huyền - P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN