Thực hiện việc hoàn thuế bằng phương thức điện tử

10/05/2017 - 07:52

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1664/TCT-KK ngày 26-4-2017 về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương pháp điện tử, Cục Thuế tỉnh triển khai đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong tỉnh để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả về hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử bắt đầu từ ngày 1-5-2017.

Hoàn thuế điện tử được hiểu là tất cả các thủ tục hoàn thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế từ khi lập hồ sơ đến khi nhận kết quả đều được thực hiện bằng phương thức điện tử, trao đổi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT của cả người nộp thuế và cơ quan Thuế so với đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Mục đích của quy trình này nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo tính chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế. Thực hiện phương thức giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử là:

+ Xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính phủ điện tử.

+ Tạo môi trường thông thoáng cho người nộp thuế qua việc sử dụng công nghệ thông tin như: Trong thời gian chờ kết quả giải quyết hoàn thuế theo quy định, người nộp thuế có thể vào ứng dụng để tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế; bổ sung điều chỉnh giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn hoặc xem thông báo kết quả hoàn thuế thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối tượng thực hiện hoàn thuế điện tử là người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28-7-2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử.

Cục Thuế tỉnh thông báo đến tổ chức, cá nhân trong tỉnh biết việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử được thực hiện từ ngày 1-5-2017. Cục Thuế sẽ có kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các doanh nghiệp thực hiện hồ sơ hoàn thuế GTGT kịp thời để doanh nghiệp hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ như các dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử trước đây mà người nộp thuế đã và đang áp dụng.

Cục thuế tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN