Thực trạng và giải pháp xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở tỉnh

13/06/2018 - 07:19

BDK - Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHCN mạnh và hoàn thiện là một nhân tố không thể thiếu của hoạt động phát triển kinh tế dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.

Một vài nghiên cứu cho thấy, tài sản hữu hình của doanh nghiệp (DN) chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của DN. Nói cách khác, giá trị tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu của DN chiếm đến 3/4. Vì thế, việc tạo lập và phát triển các quyền SHCN sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của DN mà nếu bỏ qua thì chắc chắn DN sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

78 văn bằng bảo hộ được cấp năm 2017

Giai đoạn 2011 - 2017, hoạt động tạo lập quyền SHCN của các tổ chức, cá nhân và sự nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Đối tượng đăng ký SHCN đã thực sự phát triển cả về số lượng lẫn loại hình đăng ký. Trước đây, các tổ chức, cá nhân của tỉnh mới chỉ quan tâm đăng ký nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, kiểu dáng công nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã có 1 nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri, 2 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh và bưởi da xanh đã được cấp bằng bảo hộ. Trong giai đoạn này đã có 2 đơn đăng ký sáng chế, 12 giải pháp hữu ích, 60 kiểu dáng công nghiệp và 964 đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (trung bình mỗi năm tỉnh có 1,7 đơn đăng ký giải pháp hữu ích, 8,57 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và 137,71 đơn đăng ký nhãn hiệu). Từ năm 2011, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa liên tục tăng dần qua các năm, rồi giảm mạnh ở thời điểm năm 2016 và tăng trở lại vào năm 2017.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, tỉnh có số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ là 38 văn bằng, trung bình 5,43 văn bằng/năm. Riêng năm 2017, có 1 văn bằng, đồng hạng với tỉnh Sóc Trăng và hơn Trà Vinh một bậc về số lượng văn bằng được cấp. Số lượng nhãn hiệu hàng hóa được cấp văn bằng bảo hộ là 554 văn bằng, đứng vị trí thứ 5 so với các tỉnh trong vùng (xếp sau tỉnh Long An: 1.907, Cần Thơ: 1.445, An Giang: 910, Đồng Tháp: 637 văn bằng), trung bình 79,14 văn bằng được cấp/năm. Năm 2017, có 78 văn bằng được cấp, chiếm 6,95% (78/1.120) so với tổng văn bằng được cấp cho toàn vùng, xếp hạng thứ 4 so với 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (xếp sau Long An: 336, Cần Thơ: 241 và An Giang: 91). So với cả nước, tỉnh ở vị trí 19/63 tỉnh, thành phố (xếp sau Bà Rịa - Vũng Tàu: 79 văn bằng và đứng trước Vĩnh Phúc: 71 văn bằng).

Khai thác hiệu quả quyền SHCN

Đến nay, toàn tỉnh có 3.912 DN, 46.423 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động trên các lĩnh vực, nhưng tỷ lệ số lượng DN và hộ kinh doanh có xác lập quyền SHCN còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 1,1% so với tổng số.

Hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định như thời gian thẩm định hồ sơ xin đăng ký quyền SHCN kéo dài, số lượng tổ chức, cá nhân quan tâm xác lập quyền SHCN chưa nhiều, một số có quan tâm nhưng chưa có cách khai thác hiệu quả giá trị của loại tài sản này; việc thực thi quyền SHCN chưa đồng bộ, chủ yếu từ phía các cơ quan nhà nước, chưa có sự vào cuộc của DN và người tiêu dùng…

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng có liên quan cần khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 22-1-2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2018 - 2020 và Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.

Tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn tổ chức, cá nhân về thủ tục đăng ký quyền SHCN; thanh tra, kiểm tra việc thực thi quyền SHCN; thông tin tuyên truyền về lợi ích, giải pháp phát huy giá trị tài sản của các văn bằng bảo hộ quyền SHCN; đồng thời đào tạo, tuyên truyền các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật, bảo hộ quyền SHCN nhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc lành mạnh hóa thị trường.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN