Thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh

07/06/2019 - 20:48

Chủ trì hội thảo trao đổi các vấn đề về thương hiệu sản phẩm.

Chủ trì hội thảo trao đổi các vấn đề về thương hiệu sản phẩm.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển thương hiệu tỉnh Bến Tre” diễn ra ngày 7-6-2019, tại Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam.

Tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý lĩnh vực nông nghiệp đã trao đổi về một số vấn đề như: thực trạng và giải pháp phát triển một số đặc sản nông nghiệp tỉnh Bến Tre; vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu; thực trạng và định hướng quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể “Lúa sạch Thạnh Phú”, nhãn hiệu tập thể “Cây giống và hoa kiểng Cái Mơn”; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt”…

Phát biểu tại buổi hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân nêu: Thương hiệu là một dạng tài sản phi vật chất nhưng nắm giữ một vai trò quan trọng trong kinh doanh. Xây dựng thương hiệu nhất quán và mang tính chiến lược sẽ tạo ra một thương hiệu mạnh với giá trị tăng cao. Vì vậy, thương hiệu cần phải được xây dựng thật sự cẩn thận để đảm bảo chiến lược phát triển đúng đắn. Sức mạnh của thương hiệu chính là danh tiếng. Do đó, phát triển thương hiệu không chỉ là việc một, hai ngày mà cần có quá trình phát triển theo từng bước, lộ trình cụ thể".

“Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên cơ sở gắn kết nhu cầu thị trường, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết,  hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Trong đó, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh trên cơ sở xác lập chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu hàng hóa. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu. Tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng đối với nông sản của tỉnh. Từng bước khẳng định vị trí sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị nông sản của Việt Nam” - ông Lâm Văn Tân nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN