Tiếp nhận 79 đơn khiếu nại của công dân

02/02/2020 - 21:34

Tháng 1-2020, cơ quan chức năng tỉnh tiếp nhận 96 đơn, trong đó có 17 đơn không đủ điều kiện xử lý, 79 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Cơ quan chức năng tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 đơn, trả lại 8 đơn, đương sự rút 1 đơn; thụ lý giải quyết 53 đơn.

Trong số 53 đơn thụ lý, có 17 đơn kiến nghị; đã ban hành văn bản giải quyết 16 đơn, còn lại 1 trường hợp đang xác minh. Cơ quan chức năng cũng đã giải quyết 10/32 đơn khiếu nại, đang xác minh 22 đơn; ban hành kết luận 2 đơn tố cáo, đang thẩm tra 2 đơn.

Cùng trong tháng 1-2020, ngành thanh tra tỉnh đã tiếp 63 lượt người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất trước đây tại huyện Ba Tri, khiếu nại bồi thường về đất đai, kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phản ánh khác.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN