Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

09/07/2020 - 23:08

BDK - Ngày 9-7-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7-2020 bằng hình thức trực tuyến để thông tin những vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước và định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm”; “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm”.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7-2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, lưu ý tuyên truyền những kết quả tích cực của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và những vấn đề cần lưu ý rút kinh nghiệm. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020). Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới...

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020), trong đó nhấn mạnh truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN