Tiếp tục khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ 6-2020

07/07/2020 - 13:41

BDK.VN - Sau khi thực hiện 2 đợt khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ tháng 4 và 5-2020, ngày 2-7-2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có thông báo về việc “Tiếp tục khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ tháng 6-2020”.

Theo Phó giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bến Tre Phan Thanh Bình, trong tháng 6-2020, độ mặn nước cấp có giảm nhiều hơn so với trước nhưng vẫn còn vượt trên 0,45‰ ở các địa bàn thành phố Bến Tre, các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm.

Do đó, Công ty tiếp tục thực hiện khấu trừ cho tất cả khách hàng ở các địa bàn trên. Thời gian khấu trừ 1 tháng tính đến hết tháng 6-2020. Mức khấu trừ 10% phần doanh thu tiền nước, không khấu trừ vào phí bảo vệ môi trường.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN